Tủ bàn lạnh công nghiệp 1500 có quạt Kistem KIS-XFT15R (1616397718) > Bếp Số 1

Tủ bàn lạnh công nghiệp 1500 có quạt Kistem KIS-XFT15R