Tủ bàn lạnh công nghiệp 1200 có quạt Kistem KIS-XFT12R (1616397461) > Bếp Số 1

Tủ bàn lạnh công nghiệp 1200 có quạt Kistem KIS-XFT12R