Tủ bàn đông công nghiệp 1500 có quạt Kistem KIS-XFT15F (1615881132) > Bếp Số 1

Tủ bàn đông công nghiệp 1500 có quạt Kistem KIS-XFT15F