Tủ bàn đông công nghiệp 1200 có quạt Kistem KIS-XFT12F (1615880790) > Bếp Số 1

Tủ bàn đông công nghiệp 1200 có quạt Kistem KIS-XFT12F