Tủ 2 cửa đông công nghiệp có quạt 600L Kistem KIS-XFGN25F (1614321744) > Bếp Số 1

Tủ 2 cửa đông công nghiệp có quạt 600L Kistem KIS-XFGN25F