Bếp ga 900mm/ 1 họng to 4 họng nhỏ (1607067545) > Bếp Số 1

Bếp ga 900mm/ 1 họng to 4 họng nhỏ