Lassele Tủ 4 cửa đông công nghiệp LD-1144F (1606986671) > Bếp Số 1

Lassele Tủ 4 cửa đông công nghiệp LD-1144F