Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) Lassele công nghiệp LOC-521F (1606986413) > Bếp Số 1

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) Lassele công nghiệp LOC-521F