Tủ bàn salad công nghiệp 405L Kistem KIS-XDB15R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (8EA) (1606985734) > Bếp Số 1

Tủ bàn salad công nghiệp 405L Kistem KIS-XDB15R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (8EA) Tủ bàn salad công nghiệp 405L Kistem KIS-XDB15R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (8EA) Tủ bàn salad công nghiệp 405L Kistem KIS-XDB15R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (8EA) Tủ bàn salad công nghiệp 405L Kistem KIS-XDB15R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (8EA)